Últims articles:

4/1/14

L'expol.li tributari de l'Estat: el 40% dels impostos que paguem no tornen


Balança tributària de Catalunya amb Espanya. Anual a Novembre: 2012-2013


Gener-Novembre 2012: l'Estat es queda el 41% dels impostos recaptats a Catalunya.
Gener-Novembre 2013: l'Estat es queda el 43% dels impostos recaptats a Catalunya.


 Evolució de la balança tributària de l'Estat amb la Generalitat de Catalunya. 2007-2012


Expol.li tributari de l'Estat a Catalunya: acumulat 2006 a 2012


Font de les dades: elaboració pròpia amb dades de les següents fonts:
- Execució Pressupostària de la Generalitat de Catalunya, Dept. d'Economia i Coneixement.
- Execució Pressupostària de la Generalitat de Catalunya, Ministerio de Hacienda y AAPP.
- Informes Mensuales de Recaudación Tributaria, Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
- Banco de España: Deuda de las AAPP (series estadístiques).

Imports en Milions d'Euro.