Últims articles:

10/9/14

Lenta recuperació sostinguda de la població de Vilamajor

A principis de 2012, la població de Vilamajor va assolir la fita històrica de 10.000 residents, arribant a 10.050 persones a finals d'aquell any. A partir de llavors, i al llarg de tot l'any passat, Vilamajor experimenta un estancament de la seva població, fregant el límit dels 10.000 habitants.

A finals de l'any passat, però s'atura l'estancament i al llarg de tot aquest any la població s'ha anat recuperant decididament.

A finals de juliol de 2014, la població conjunta de Vilamajor ha assolit un nou rècord: 10.065 habitants i la tendència és de lenta recuperació.

Evolució de la població de Vilamajor. 2011-juliol 2014

Nota: les dades corresponen a la mitjana mòbil trimestral, als efectes de desestacionalitzar la série de dades.