Últims articles:

21/11/14

La població a Vilamajor: un any i mig per sota del creixement natural


A finals de setembre de 2014 la població de Vilamajor arribava a 10.042 persones residents, la mateixa dada de finals de 2012, en quin mes de març es va superar els 10.000 habitants.

L'evolució interanual doncs és pràcticament nul.la des de fa un any i mig:

Evolució interanual de la població de Vilamajor(*). 2004-setembre 2014
(*) La variació interanual s'ha fet sobre les mitjes trimestrals de la població, per tal de desestacionalitzar les séries.

En els darreres 18 mesos, la minsa variació de la població dels municipis de Vilamajor no arriba al creixement natural (naixements menys defuncions), per la qual cosa s'està produïnt una regressió demogràfica basada en l'emigració, encara però no significativa.

Evolució de la població (*) dels municipis de Vilamajor. 2004-setembre 2014
(*) La variació interanual s'ha fet sobre les mitjes trimestrals de la població, per tal des desestacionalitzar les séries.

El fenómen és més intens a Sant Pere de Vilamajor, i es compensa amb la tímida evolucio de la població (ajustada a només el moviment natural) de Sant Antoni de Vilamajor.

En els darrers anys l'evolució de la població dels dos municipis presenta la següent forma:

Evolució de la població dels municipis de Vilamajor: 2002-setembre 2014
Nota: les dades de la gràfica precedent no han estat objecte de desestacionalització; són dades brutes.

On es pot observar que la població de Sant Pere de Vilamajor pràcticament està estancada des del 2010, i la de Sant Antoni des de 2011.

Des de que hi ha registres padronals de població no s'havia produït el fenòmen d'aquest estancament tant perllongat.


Font de les dades: Padrons provisionals d'habitants dels municipis de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor, i estimació mensual amb fonts indirectes.

Agraeixo una vegada més als Ajuntaments de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor la seva col.laboració per tal de tenir dades actualitzades de la població empadronada.