Últims articles:

8/2/09

Els barris dividits de Vilamajor a 1-1-2008


Les dades del padró a 1 de gener de 2008 ens permeten també seguir l'evolució de la població total en els barris dividits de Vilamajor.


El municipi de Sant Antoni ha aportat en el darrer any en total només 19 empadronats més a aquests barris, mentre que Sant Pere ha incrementat de 36 nous residents en els mateixos. La distribució, no obstant ha estat més irregular:

Evolució de la població dels barris dividits. 2006-2007(*).
Repartiment entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor

(*) Els padrons es referereixen a 1 de gener dels anys 2008 i 2007.

- Can Miret: +2 de Sant Antoni i -6 de Sant Pere de Vilamajor. Total: +4 persones.
- Can Vila: -5 de Sant Antoni i +31 de Sant Pere de Vilamajor. Total: +26 persones.
- Les Pungoles: +22 de Sant Antoni i 11 de Sant Pere de Vilamajor. Total +33 persones.

La població total d'aquests veïnats i el seu repartiment per municipis, es presenta en el gràfic següent:

Població dels barris dividits a 1-1-2008. Repartiment entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor

Població dels barris dividits a 1-1-2008. Repartiment entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor, proporcions
Tot plegat:

- Can Miret: 497 veïns. 94% de Sant Antoni de Vilamajor.
- Can Vila: 1.048 veïns. 85% de Sant Pere de Vilamajor.
- Les Pungoles: 437 veïns. 74% de Sant Antoni de Vilamajor.

Can Vila, en el seu conjunt ha sobrepassat a els 1.000 habitants.

Distribució comparativa dels barris dividits a Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Proporcions sobre el total
Distribució comparativa dels barris dividits a Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Dades absolutes
Veure també: Els barris dividits de Vilamajor, amb dades del padró de 2007.