Últims articles:

8/2/09

Estructura de la població per veïnats, 2007


L'explotació estadística del padró municipal a 1 de gener de 2008 ens dóna una nova radiografia de l'estructura de la població resident als diferents nuclis de Sant Pere de Vilamajor:


Estructura de la població per nuclis a 1-1-2008
Estructura de la població per veïnats a 1-1-2008
A aquests veïnats caldria afegir els 992 ciutadans que pertanyen a Sant Antoni de Vilamajor:
- 466 de Can Miret,
- 151 de Can Vila,
- 375 de Les Pungoles.

En el darrer any,
Can Derrocada ha experimentat un important creixement de població empadronada en termes relatius: 1 de cada 6 nous residents ha fixat el seu domicili en aquest veïnat. Les Faldes (30% del total) i Can Vila (19,1% del total) han acaparat gairebé la meitat del creixement interanual:

Creixement interanual de la població per veïnats: 2007-2008

En els darrers 5 anys, Can Derrocada és el nucli que experimenta un més important creixement en termes relatius, del 73,8%, mentre que Can Miret perd 6 habitants. En aquests 5 anys, la població total de Sant Pere ha crescut d'un 19%.

Creixement absolut de la població per veïnats 2004-2008

Comparació de la població per veïnats 2004-2008

Creixement relatiu de la població per veïnats 2004-2008. 2004=1