Últims articles:

27/10/09

S'ensorra el creixement de la població a Vilamajor, i Sant Pere iguala Sant Antoni

El creixement interanual mitjà dels municipis de Vilamajor ha passat des del seu recent màxim històric de 400 persones/any al desembre de 2007 fins només les 240 persones/any del mes d'agost de 2009. Això significa una dismunició del 40% en el creixement de la població.

Evolució interanual mitjana de la població a Vilamajor: gener 2003- agost 2009
Dades en habitants/any

La desigualtat entre municipis és manifesta, doncs la davallada a Sant Antoni ha estat molt més intensa que a Sant Pere de Vilamajor. Precisament, aquest mes d'agost, el creixement anual mitjà de Sant Pere ha igualat per primera vegada a la història al de Sant Antoni de Vilamajor: 119 persones en ambdós municipis.

Evolució interanual mitjana de la població als municipis de Vilamajor: gener 2003- agost 2009
Dades en habitants/any

A la gràfica es pot veure com la davallada comença a Sant Antoni a començaments de 2007, mentre que a Sant Pere es retarda fins el setembre de 2008, curiosament a l'inici de l'actual crisi econòmica.

Sant Antoni porta ja 20 mesos seguits disminuint el creixement anual mitjà de la seva població i ja es porta un any en aquesta situació a Sant Pere de Vilamajor.
Aquesta circumstància ha fet que des del juny de 2008 el creixement interanual mitjà de la població del conjunt de Vilamajor hagi vingut disminuïnt.

Un zoom d'aquest evolució recent ens permet apreciar més les diferències entre Sant Pere i Sant Antoni:

Evolució interanual mitjana de la població als municipis de Vilamajor: gener 2008- agost 2009
Dades en habitants/any

L'anàlisi anterior s'ha efectuat sobre les sèries desestacionalitzades (increment mitjà interanual). Si agafem les sèries originals, que són les de l'increment interanual (població d'un mes respecte a la població del mateix mes de l'any anterior), es pot apreciar l'evolució corrent, que correspon a les gràfiques següents.


Evolució interanual absoluta de la població als municipis de Vilamajor: gener 2005- agost 2009
Dades en habitants/any

Evolució interanual absoluta de la població als municipis de Vilamajor: gener 2008- agost 2009
Dades en habitants/any

En aquestes sèries sense desestacionalitzar s'observa, entre altres coses, que l'increment interanual s'ha estabilitzat a Sant Pere de Vilamajor des de maig d'enguany, en unes 100-110 persones, mentre que a Sant Antoni la davallada és molt més profunda i aquest agost s'ha situat en uns mínims realment baixos: 50 persones de creixement interanual. En ambdós municipis, la regressió va començar en la primera meitat de 2008.

Es constata doncs la paralització dels moviments residencials des de la perifèria vers Vilamajor.

Tant les dades de
construcció d'habitatges, com les de transaccions d'habitatges guarden una correlació molt significativa amb aquestes dades d'evolució de la població als municipis de Vilamajor.


Nota: Les anteriors anàlisis han estat efectuades a partir de les sèries estimades d'evolució mensual dels respectius padrons de població, elaborades a partir de les dades oficials i de l'evolució economètrica de les dades mensuals oficials dels respectius censos electorals (INE). Aquestes sèries s'ajusten a finals de cada any amb les dades reals dels padrons de població.