Últims articles:

17/4/11

Sant Pere de Vilamajor no ha perdut llocs de treball des de la crisi mentre a Sant Antoni retrocedeixen a nivells de 2006


La ditxosa crisi que tant ha colpejat l'ocupació no ha fet, però perdre llocs de treball nets a Sant Pere de Vilamajor.

Si observeu la gràfica següent, podreu apreciar cóm a Sant Pere de Vilamajor els llocs de treball localitzats al municipi, en termes de mitjana anual, creixen acceleradament fins el tercer trimestre de 2008, quan s'inicia la crisi. Llavors es va arribar, en mitjana anual, a 1.332 llocs de treball, el màxim històric del municipi i tornant a superar a Sant Antoni en llocs de treball (fet que no succeïa des del primer trimestre de 2005).

A partir de l'inici de la crisi, però, els llocs de treballa a Sant Pere de Vilamajor, en termes de mitjana anual, en comptes de reduïr-se, com ha passat arreu, es mantenen per sobre dels 1.300, amb un mínim de 1.317 llocs de treball mitjos al 1er. trimestre de 2009.

A finals de 2010, els llocs de treball promig a Sant Pere de Vilamajor eren 1.336, dada similar a la existent a l'inici de la crisi.

Evolució dels llocs de treballs dels municipis de Vilamajor. Mitjana anual mòbil
Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

A Sant Antoni de Vilamajor, l'etapa de creixement econòmic també va reportar un increment de l'ocupació, però desaccelerada, fins esgotar-se al primer trimestre de 2008, quan va arribar al seu propi rècord històric, amb 1.325 llocs de treball mitjos, encara per sobre de Sant Pere de Vilamajor.

La crisi, però, perjudica els llocs de treball de Sant Antoni a nivells similars als del conjunt de Catalunya, i des de fa 3 anys, va perdent llocs de treball, fins situar-se a finals de 2010 en 1.171, els mateixos que tenia a mitjans de 2006, i molt per sota de Sant Pere de Vilamajor.

En l'actual legislatura política municipal, Sant Pere de Vilamajor, estant l'Alcalde Llesuy al front del Consistori, ha guanyat 188 llocs de treball mitjos, un 16% més. En canvi, a Sant Antoni de Vilamajor, estant el govern del Consistori encapçalat per l'Alcalde Tella, ha perdut 101 llocs de treball, un 8% dels que hi havia a l'inici de la legislatura.

Malauradament, els d'Urbanisme de la Generalitat només dominen el Google Maps i no deixen ampliar les zones industrials del municipi de Sant Pere de Vilamajor, fet que impossibilita aprofitar les expectatives d'aportació de riquesa i llocs de treball que Sant Pere de Vilamajor, com molts pocs municipis de Catalunya, ha vingut proporcionant per al benestar dels ciutadans i del país. 

I el pitjor és que alguns dels grups que es presenten a les actuals eleccions municipals celebren que a Sant Pere de Vilamajor no es puguin instal.lar noves empreses.