Últims articles:

17/12/12

L'ocupació s'enfonsa a Sant Pere de Vilamajor i resisteix a Sant Antoni


En els darrers dotze mesos (novembre 2011-novembre 2012), Sant Pere de Vilamajor ha perdut 107 llocs de treball legals, un 9,1% dels què hi havien, per situar-se a només 1.087 llocs de treball.

La situació a Sant Antoni de Vilamajor, però, ha estat més estable, doncs en els darrers dotze mesos només ha perdut 14 llocs de treball, un 1,2% dels llocs de treball que hi havia al novembre de 2011.

Així, Sant Antoni torna a superar Sant Pere de Vilamajor en llocs de treball, fet que no passava des de finals de 2007:


Comparatiu de l'evolució dels llocs de treball existents als municipis de Vilamajor al mes de novembre

Certament, els cicles estacionals, molt pronunciats a Sant Pere de Vilamajor, fan que en els darrers mesos de cada any l'ocupació arribi als seus mínims anuals en aquest municipi, i què a finals d'any pràcticament s'igualin els llocs de treball en els dos municipis, però enguany la disminució hivernal a sant Pere de Vilamajor ha estat més acusada, com ja es va vaticinar amb les dades força negatives de la campanya d'estiu:

 Evolució mensual dels llocs de treball dels municipis de Vilamajor: 2008-2012
  
Evolució mensual comparada de l'ocupació a Sant Pere de Vilamajor: 2008-2012

Evolució mensual comparada de l'ocupació a Sant Antoni de Vilamajor: 2008-2012

Tant en el cas de Sant Pere com en el Sant Antoni els registres d'ocupació comparables amb els actuals es situen a finals de 2005 en termes corrents i a nivells de 2007 en termes de mitjanes anuals.

En termes desestacionalitzats (mitjana anual mòbil) Sant Pere de Vilamajor encara manté més llocs de treball mitjos que Sant Antoni, per be que les diferències s'estan escurçant donada la resistència de l'ocupació a Sant Antoni i la degradació de l'ocupació a Sant Pere de Vilamajor:

Evolució dels llocs de treball dels municipis de Vilamajor. Mitjana anual mòbil. 2009-2012

Tant Sant Pere com Sant Antoni de Vilamajor tenen dèficit de llocs de treball, doncs els llocs de treball localitzats en els municipis són de l'ordre del 40% de la seva població activa estimada en el cas de Sant Antoni i del 54% en el cas de Sant Pere de Vilamajor.
  

Nota: les dades es refereixen a treballadors afiliats a la Seguretat Social, amb dades del darrer dia de cada mes.