Últims articles:

29/11/12

El copagament frena els 1.000 milions de receptes


La reforma del sistema de copagament ha arribat just quan el consum de medicaments pagats pel Sistema Nacional de Salut arribava a Espanya a fregar els 1.000.000.000 de receptes anuals (160.000.000 a Catalunya).

Un simple càlcul ja dóna com resultat una exagerada xifra de consum de medicaments per usuari de la sanitat pública.

Evolució interanual del nª de receptes finançades pel Sistema Nacional de Salut (% de variació interanual)


El preu introdueix racionalització en el consum, més que ser en sí un procediment d'obtenció d'ingressos.

Així, si a principis de 2011 la despesa anual en medicaments ambulatoris pagada pel Sistema Nacional de Salut va ser de 12.116 milions d'Euros a tota Espanya (1.832 milions anuals a Catalunya), a finals de novembre de 2012 el consum interanual de medicaments pagats pel sistema ha passat a 11.135 milions d'Euros a Espanya (1.682 milions en els darrers dotze messos a Catalunya).

Ens hem posat a nivell del mes de setembre de 2009.

Vegeu també aquest article.