Últims articles:

26/11/12

(Una) radiografia de les eleccions a Vilamajor i el cas de la Mesa nº 2


Un cop fetes les eleccions al Parlament de Ctalunya, els resultats obtinguts per les diferents formacions en els municipis de Vilamajor és força entenidor de les preferències polítiques dels nostres ciutadans.

Aquí teniu els resultats comparatius, força interessants:

Orientació política dels grups polítcs votats als municipis de Vilamajor

 Orientació sobiranista dels grups polítcs votats als municipis de Vilamajor

El votants a partits que es declaren sobiranistes són un 7% superiors a Sant Antoni, superant-se àmpliament la majoria en ambdós municipis.

En el mateix sentit, a Sant Antoni hi ha un 4,9% més de votants a partits que advoquen pel dret a decidir que a Sant Pere de Vilamajor. En els dos municipis es superen les 3/4 parts de votants a partits favorables a aquest dret a decidir.

Pel que fa a l'evolució socio-política en comparació amb les eleccions al parlament del 2010, la evolució de la ciutadania de Vilamajor també és força interessant:

Evolució socio-política dels grups polítcs votats a Sant Antoni de Vilamajor. Comparatiu 2010-2012
 Evolució socio-política dels grups polítcs votats a Sant Pere de Vilamajor. Comparatiu 2010-2012

En els dos municipis es donen evolucions molt similars:

- Creix de manera important el vot a formacions d'esquerres (12,5 punts a Sant Antoni i 11,0 punts a Sant Pere).
- Creix el vot sobiranista (4,5 punts a Sant Antoni i 4,6 a Sant Pere).
- Creix el vot favorable al dret a decidir (2,4 punts a Sant Antoni i 3,0 punts a Sant Pere).

Com a darrera curiositat, el 93,3% del electors amb vots vàlids de Sant Antoni de Vilamajor han votat al 2012 a grups que han obtingut representació parlamentària (89,5% al 2010), mentre que ha Sant Pere de Vilamajor ho ha fet una proporció lleugerament menor d'electors, del 91,8% (87,4% al 2010).

Nota: Només s'han classificat les orientacions polítiques dels 9 primers grups polítics per vots obtinguts; el diferencial fins al total de vots vàlids figura en l'epígraf "Resta", i no s'han computat com favorables a la variable del Dret a decidir, per la qual cosa aquesta variable podria estar infravalorada.
  
Addenda: el cas de la mesa electoral nº 2 de Sant Antoni de Vilamajor

Per acabar, és curiós remarcar el distint comportament de la mesa electoral nº 2 de Sant Antoni de Vilamajor, en comparació amb la resta de meses electorals del municipi:


Resultats sobiranistes a les diferents meses de Sant Antoni de Vilamajor (*)
(*) La gràfica representa els percentages de vots als 9 grups polítics més votats respecte el total de vots vàlids. La participació és la real.

Noti's també la baixa relativa en la participació.

A la mesa 1-002-B els vots atorgats a formacions favorables al sobiranisme no van arribar al 50% (49,5%).