Últims articles:

24/11/12

La construcció en estat de coma a Vilamajor


No cal ser un perdiguer per donar-se compte de què la construcció d'habitatges als municipis de Vilamajor està morta d'un temps ençà.

Les estadístiques, fredes, ens ajuden a quantificar la magnitud de la qüestió.

En els últims 24 mesos (setembre 2010-setembre 2012) només s'ha iniciat 1 habitatge a Sant Pere de Vilamajor, i precisament d'un veí meu.

A Sant Antoni en els darrers 24 mesos s'han iniciat 9 habitatges, comptant que 5 d'aquests es van iniciar en el tercer trimestre de 2010.

La paralització de la construcció d'habitatges als municipis de Vilamajor ha estat extraordinària, per bé que en línia amb el què ha passat arreu. Lluny queden ja els temps "gloriossos":


Habitatges iniciats als municipis de Vilamajor. Acumulat 2000-setembre 2012

Auge i caiguda de la construcció a Sant Pere de Vilamajor. Habitatges iniciats acumulats per etapes
 
Auge i caiguda de la construcció a Sant Antoni de Vilamajor. Habitatges iniciats acumulats per etapes

Habitatges iniciats acumulats per etapes als municipis de Vilamajor
A Sant Pere de Vilamajor es porten ja 3 trimestres sense cap habitatge iniciat. Si no fos pel nou habitage del meu veí, en 9 trimestres consecutius a Sant Pere no s'hagués iniciat cap nou habitatge.

Habitatges iniciats a Sant Antoni de Vilamajor. Trimestral 2006-Setembre 2012

Habitatges iniciats a Sant Pere de Vilamajor. Trimestral 2006-Setembre 2012
Nota: en comparar les dues gràfiques precedents, feu atenció a les diferències en les respectives escales de representació gràfica de les magnituds.

Aquest tercer trimestre de 2012 ha estat històric: no s'ha iniciat ni acabat cap habitatge a cap dels municipis de Vilamajor. El què ha passat enguany no havia passat en els 31 anys que hi ha estadístiques.

Actualment és possible comprar un pis de 90 m2 per 70.000 € (11.650.000 Ptes) al bell mig de Sant Antoni de Vilamajor.