Últims articles:

6/11/12

Les despeses de personal dels Ajuntaments de Vilamajor


Evolució de les despeses de personal dels Ajuntaments de Vilamajor
Dades en milers d'Euros.

Proporció de les despeses de personal respecte els ingressos tributaris (*)
(*) Ingressos tributaris = impostos directes + impostos indirectes.

 Despeses de personal per càpita (*)
(*) Dades en Euros per habitant empadronat. Els habitants s'han calculat per la mitja entre la població a principis i a finals de cada any.

Font: Liquidacions dels pressupostos municipals 2007 a 2011.