Últims articles:

30/10/12

Evolució dels deutes dels municipis de Vilamajor


Deute total dels municipis de Vilamajor: 2008-2011
Dades en milers d'Euros

 Proporció dels deutes totals respecte els ingressos tributaris
Dades: Deute total/ Ingressos per impostos, en %.

Estructura del deute de Sant Antoni de Vilamajor. 2008-2011
Dades en milers d'Euros


 Estructura del deute de Sant Pere de Vilamajor. 2008-2011

Dades en milers d'Euros

Font de les dades: Liquidacions pressupostàries 2008-2011 i Ministerio de Hacienda.