Últims articles:

12/10/12

La solidaritat de Catalunya financia la meitat del pressupost d'Andalusia

Continuant amb la série d'anàlisi que estic efectuant, he comparat el que aporta i rep Catalunya a l'Estat en els pressupostos de la Generalitat, i ho he comparat amb les xifres d'Andalusia.

les dades corresponen a l'any 2010, que és l'ultim de què es disposen dades definitives de la liquidació del sistema de finançament. Els resultats es sintetitzen a continuació:


 Resum per fonts del finançament de Catalunya i Andalusia. 2010 (milions €). Liquidacions pressupostàries

Un resum de les dades anteriors de manera gràfica:
 


Cóm llegir les dades: La Hisenda espanyola va recaptar a Andalusia 10.084 M€ d'impostos, dels quals, pel sistema de finançament de les CCAA, se li van liquidar a aquesta Comunitat 10.849 M€, amb la qual cosa se li aporta d'impostos més que el que recapta. A Catalunya en canvi es recaptaren 31.169 M€ i se li distribuïren només 14.673 M€.

Ara bé, el sistema de finançament de les CCAA es complerta amb la participació de les CCAA als fons de compensació (solidaritat), dels quals Andalusia va rebre 8.496 Me i Catalunya només 3.412 M€.

Finalment, l'Estat transfereix per diversos capítols, un seguit de fons a les CCAA, en funció d'altres aspectes més "polítics" o negociats. Andalucia rebé 1.276 M€ d'aquest concepte i Catalunya 850 M€.
(1): S'han deduït,, per fer els imports homogenis, les transferències degudes a serveis i competències transferides per l'Estat a cada CCAA (Mossos, Justícis, Treball, ...

Andalusia va rebre al 2010, en total, 20.621 M€ de l'Estat, amb una recaptació d'impostos estatals de només 10.084 M€, donant un saldo negatiu de més de la meitat: 10.537 M€,
Catalunya va rebre al 2010, en total, 18.938 M€ de l'Estat, havent-se recaptat a Catalunya un total de 31.169 M€ d'impostos estatals. El saldo de Catalunya és doncs molt deficitari, i supera de molt el que rep Andalusia,

Noti's també l'important pes que tenen les subvencions de la UE per als pressupostos d'Andalusia: un 10% dels seus ingressos, i el pes relatiu i absolut dels ingressos propis de cada CCAA.

CONCLUSIÓ: Andalusia rep de la "solidaritat" de la resta de CCAA més de 10.500 M€ (any 2010), mentre que Catalunya "reparteix" a la resta de CCAA espanyoles, una solidaritat de més de 12.200 M€.

Si analitzessim les dades d'Extremadura, tot i que en termes absoluts són menors, en termes relatius són escandaloses.

Certament, a banda, l'Estat proporciona serveis i inversions per compte propi a les CCAA: Ja sabem el que rebem de les inversions de l'Estat i el què reben les nostres institucions culturals. Ja sabem de què va el PER i qui el paga,....

Per acabar cal dir que la CCAA d'Andalusia es va gastar l'any 2010 10.268 M€ en nòmines de treballadors públics, i la Generalitat de Catalunya només 7.932 M€.
Andalusia té una població de 8,6 M de persones, i Catalunya de 7,6 M. El PIB d'Andalusia és de 145,5 milers de milions d'Euros i el de Catalunya de 200,3 milers de milions d'Euros.

Fonts de les dades:
- Liquidació del sistema de finançament de les CCAA en règim comú. 2010. Ministeri d'Hisenda i AAPP.
- Liquidació dels pressupostos de les CCAA. 2010 (dades consolidades). Ministeri d'Hisenda i AAPP.
- Liquidació del sistema de finançament de les CCAA. 2010. Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya.
- Distribució de la recaptació de l'AEAT per delegacions, províncies i CCAA. Ministeri d'Hisenda i AAPP. 2010 (recaptació líquida).

Nota final: com preveu el sistema de finançament de les CCAA, la liquidació dels fons transferits al 2010 (que es van fer en base a previsions), s'ha liquidat fa uns mesos. 
A Catalunya li ha correspós un escreix de 916 milions respecte el què ja se li va adelantar, i a Andalusia 290 milions. 
La liquidació del 2009 va ser un desastre, perquè les previsions eren com si la crisi no ens hagués d'enfonsar aquell any: Catalunya ha de tornar 2.478 milions dels avenços que se li van fer i Andalusia 4.637 M€. El Govern Rajoy ha ofert facilitats de 10 anys per tornar aquests imports. 

(Enteneu ara la disbauxa del govern Tripartit? va gastar uns diners que ara hem de tornar, apart els 2.837 M€ de més deute i 5.872 M€ de factures que va deixar pendents de pagar aquell any. En total, per una cosa i altra, aquell fatídic any de 2009, el govern Tripartit va generar un deute per pagar de la friolera de 11.187 M€. Al 2010 la cosa ja s'estava arrossegant, doncs va haver d'endeutar-se (net) de 6.556 M€ i va deixar de pagar a finals d'any 4.050 M€. En només aquests dos anys els del Tripartit es van carregar a les esquenes dels catalans 15.819 milions d'Euros de deute, més de 2.000 € per barba. Gairebé totes les retallades del 2011 i 2012 han anat a pagar els interessos d'aquesta motxilla de deute que ens impideix respirar i què ens deixa a l'arbitri del finançament de l'Estat).