Últims articles:

29/4/14

Saldo de la Seguretat Social a Catalunya 2007-2013


Ingressos, despeses i saldo de la Seguretat Social. Catalunya 2007-2013Evolució dels ingressos i despeses de la Seguretat Social. Catalunya 2007-2013Evolució del saldo de la Seguretat Social. Catalunya 2007-2013Dades en milions d'Euros.
Font de les dades: Informes Economico-Financieros de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Nota: Inclou les despeses i ingressos de tot el sistema de la Seguretat Social, incloent les Mútues de Treball i organismes autònoms. No s'inclouen les despeses per prestacions per desocupació, que es financien amb aportacions dels Pressupostos de l'Estat.
Inclou tant les pensions contributives com els ajuts i els subsidis.
Inclou totes les despeses de gestió de les oficines de la Seguretat Social al territori.