Últims articles:

4/4/09

Sant Pere de Vilamajor: 5.000 habitants al 2014


Les anàlisis de regressió de la població empadronada a Sant Pere de Vilamajor combinades amb les dades mensuals del cens electoral (que ens donen una fotografia de la població resident major d'edat) permeten fer inferències a curt termini sobre l'evolució de la població:


Evolució de la població de Sant Pere de Vilamajor
Nota: la línia en blau representa la població empadronada real a la fi de cada any. La línia verda són estimacions. El coeficient de regresió (R2) de la gràfica és del 99,71%.

En sis anys, a finals de 2014, la població de Sant Pere de Vilamajor arribarà a 5.000 habitants, els mateixos que tenia Sant Antoni de Vilamajor a finals de 2006.

No obstant, aquestes dades poden veure's corregides per la retracció de la mobilitat residencial derivada de la situació d'estancament actual, i les dificultats de mobilitat derivades de l'accés a l'habitatge.