Últims articles:

7/5/09

Atur a l'abril a Vilamajor: creixement contingut

L'atur a Vilamajor ha superat el mes d'abril les 600 persones, creixent en un mes de 20 nous aturats (un 3,4%).

Evolució de l'atur als municipis de Vilamajor
A Sant Antoni l'increment ha estat de 7 persones, arribant a 334. El creixement respecte el mes de març ha estat del 2,1%, l'interanual del 90,9% i en el que portem d'any del 25,6%.

Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor

A Sant Pere de Vilamajor l'augment de l'atur respecte el mes de març ha estat molt més important, tant en termes absoluts (13 persones) com relatius (5,1%). L'increment interanual, 68,6%, ha estat nogensmenys molt inferior al de Sant Antoni. En el que portem d'any l'increment de l'atur ha estat del 18,6%, inferior en 7 punts al de Sant Antoni de Vilamajor.


Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
Tant a Sant Pere com a Sant Antoni de Vilamajor s'aprecia, però, un esmorteïment del creixement de l'atur, que a Sant Pere es va iniciar el passat mes de març i a Sant Antoni ha començat tot just a l'abril.
La gràfica següent posa en evidència aquesta circumstància:


Evolució interanual de l'atur als municipis de Vilamajor

De tota manera cal ser cauts, doncs en aquest mes hi ha la influència de la Setmana Santa, propensa a un lleuger increment de les contractacions.