Últims articles:

25/5/09

El creixement de la població es concentra en la perifèria

En el que portem de Segle XXI, la població de Sant Pere de Vilamajor ha crescut prop del 60%, de 1.477 persones empadronades.

Però, quin ha estat el creixement per barris?

La meitat del creixement que hi ha hagut en la població s'ha dut a terme a Can Vila i a Les Faldes. El nucli principal i Vallserena han aportat cadascú el 14% del creixement acumulat, i el 22% del creixement s'ha repartit entre la resta de barris.

Aportació dels barris de Sant Pere de Vilamajor al creixement total 2000-2008

En termes relatius, la població ha crescut més que la mitja a Can Derrocada i Vallserena, on s'ha més que duplicat, i Can Vila, on ha crescut d'un 64%. La resta de nuclis ha crescut per sota de la mitja.

Creixement relatiu acumulat de la població en els barris de Sant Pere de Vilamajor, 2000-2008
Amb aquesta evolució, es consolida el model de creixement del municipi que, al contrari que en altres pobles comparables, continúa fent-se en les 5/6 parts en la perifèria.

L'evolució del pes del nucli principal en la població total del municipi, està experimentant no obstant una recuperació en els darrers anys, estabilitzanat-se en el 14% de la població total.

Evolució del pes de la població del nucli principal respecte la població total

Aquesta situació incrementa el déficit relatiu d'equipaments i serveis en els barris de la perifèria, on viu el 85% de la població de Sant Pere de Vilamajor.

Veieu també: