Últims articles:

20/5/09

L'ocupació a Vilamajor

Segons les darreres dades d'ocupació regular (afiliació a la Seguretat Social) del mes de març, Vilamajor comptava amb 2.506 llocs de treball, 4 més que a finals de 2008.

No obstant, l'ocupació ha augmentat en aquest primer trimestre de 19 persones a Sant Pere i ha disminuït de 15 persones a Sant Antoni de Vilamajor.

El màxim històric d'ocupació va ser el segon trimestre de 2008 amb 2.689 llocs de treball.

Evolucio de l'ocupació als municipis de Vilamajor

Cal notar que des del segon trimestre de 2007. l'ocupació absoluta no creix a Sant Antoni.

En termes interanuals,
s'han perdut a Vilamajor 124 llocs de treball (un 5,1%) corresponent a Sant Pere una davallada de 39 llocs (un 3%) i a Sant Antoni de 95 llocs de treball (un 7,2%). La davallada interanual a Catalunya va ser del 6,7%.

També en termes interanuals, l'ocupació total a Vilamajor ha reculat a les magnituds del 1er. trimestre de 2007: s'ha malograt doncs tota l'expansió de l'ocupació dels darrers dos anys.

Evolució interanual de l'ocupació als municipis de Vilamajor

El creixement màxim el va experimentar en termes interanuals Sant Antoni de Vilamajor el tercer trimestre del 2006. En canvi Sant Pere comença just en aquell moment el creixement de la seva ocupació, que s'enfonsa a l'inici de la crisi, el segon trimestre de 2008. Sant Antoni continúa el seu descens més acusat que Sant Pere, indicatiu d'una desinflada més intensa i continuada, preocupant.

Sant Pere de Vilamajor continua superant Sant Antoni en llocs de treball: 1.280 contra 1.226.

Després d'una llarga etapa en què Sant Antoni superava Sant Pere en llocs de treball, des de fa un any, Sant Pere supera Sant Antoni. És notable l'atonia a Sant Antoni i la major davallada de la crisi justament en el millor moment d'increment de l'ocupació a Sant Pere de Vilamajor.

Evolució històrica de l'ocupació als municipis de Vilamajor

L'evolució de l'ocupació per sectors és ben diferent entre els dos municipis de Vilamajor. A sant Antoni la consolidació és més acusada, així com l'atonia en el creixement del principal sector: els serveis. A Sant Pere, en canvi, malgrat els alts i baixos, amb una component estacional afegida, el sector serveis va superar fa gairebé tres anys al preeminent sector industrial, i continúa resistint-se a davallar.

Cal observar que a Sant Antoni l'ocupació fa gairebé un any que no para de disminuïr. Tot fa pensar doncs en un reforçament de la situació relativa de Sant Pere en acabar l'actual episodi de crisi.

Evolució de l'ocupació per sectors a Sant Antoni de Vilamajor
Evolució de l'ocupació per sectors a Sant Pere de Vilamajor

Comparació de l'estructura per sectors de l'ocupació als municipis de Vilamajor. 1er. Trim. 2009

És de notar, com ja hem fet en altres recensions, que Sant Antoni de Vilamajor té una desproporció de treballadors autònoms, que gairebé són la meitat dels llocs de treball del municipi. Aixó posa en evidència la feblesa del teixit econòmic d'aquest municipi.

A Sant Pere la situació en aquest aspecte està més normalitzada, i és més dinàmica.

Evolució de l'ocupació per col.lectius a Sant Antoni de Vilamajor

Evolució de l'ocupació per col.lectius a Sant Pere de Vilamajor
Interessant per últim observar l'evolució de la ocupació a Sant Pere de Vilamajor per tamany de les empreses:

Evolució de l'ocupació per dimensions de les empreses. Sant Pere de Vilamajor
Com darrer comentari, cal afegir que Sant Antoni de Vilamajor té prop d'un 30% dels seus llocs de treball destinats a Comerç i Hostaleria; 361 llocs de treball regulars actualment. La ocupació en aquests sectors bàsics per al teixit urbà multipliquen per 10 els existents a Sant Pere de Vilamajor.