Últims articles:

23/3/11

La fallida de la Seguretat Social agafada pels pèls


Segons la liquidació dels pressupostos de la Seguretat Social, l'any 2010 es tancar amb uns ingressos no financers de 121.717 milions d'Euros, dels quals 105.683 corresponien a la recaptació per Cotitzacions a la Seguretat Social.

Pel que fa a les despeses no financeres, es van situar en 119.039 milions d'Euros, de les quals 95.714 corresponien a Pensions.

Els ingressos totals i la recaptació per cotitzacions socials es van situar lleugerament per sota dels de 2008.
En canvi, les despeses no han parat d'augmentar, entre 6.000 i 7.000 milions anuals en els darrers cinc anys, i les pensions de l'ordre d'uns 6.000 milions més cada any.
D'aquesta manera, si al 2008 la diferència entre les cotitzacions a la Seguretat Social i les Pensions va ser de 23.030 milions d'Euros, el màxim històric, al 2010 l'excedent s'ha reduït a menys de la meitat, 9.969 milions.

Ara bé, entre els ingressos per cotitzacions socials s'inclouen les cotitzacions que paga l'Estat per les persones que perceben prestacions per desocupació, que al 2006 eren de 6.652 milions d'Euros i al 2010 han estat de 10.860 milions d'Euros. Aquestes cotitzacions no les paguen les empreses ni els treballadors, sonò que surten de les arques de l'Estat, és a dir no signifiquen ingressos nets per al sistema, vist en conjunt (l'Estat "subvenciona" les cotitzacions socials dels aturats que reben prestacions). En promig, 1.472.000 aturats van cobrar prestacions per desocupació de caràcter contributiu (i 1.571.000 beneficiaris mitjos de subsidis per desocupació). En total, es van gastar 32.237 milions d'Euros en prestacions per desocupació.

Si descomptem la incidència d'aquestes cotitzacions, que en realitat són "falsos ingressos", y ho comparem amb el què es paga només en pensions, surten les dades de la gràfica següent, en la què he inclós el pressupost previst per al 2011.

Evolució del saldo entre cotitzacions a la Seguretat Social (*) menys pagament de pensions
(*) Cotitzacions d'empreses i treballadors, excloses les cotitzacions pagades per l'Estat per compte dels aturats que reben prestacions. 2011, dades segons els Pressupostos de la Seguretat Social.

S'observa amb tota claredad la dimensió del problema: al 2010 els ingressos per cotitzacions a la Seguretat Social procedents de les empreses i treballadors no van ser suficients per a pagar les pensions (deixant de banda les altres prestacions, com les de malaltia, incapacitat laboral, etc.). Al 2010 es va tocar fons, amb un saldo negatiu de 891 milions d'Euros.

Les pensions creixeran aquest any, segons les previsions, només de 3.500 milions gràcies a la congelació d'aquestes (encara no tenen aplicació els efectes de l'allargament de l'edat de jubilació) i es situaran, segons els pressupostos, en 99.090 milions d'euros per al 2010 (un 9% del PIB). Els pressupostos preveuen però uns ingressos per recaptacions de cotitzacions socials de 110.447 milions d'Euros, però amb unes aportacions de l'Estat per cotitzacions socials dels aturats, de 10.470 milions, quedant les xifres pressupostades reequilibrant pels pèls el malmés sistema.

No obstant, es fa difícil pensar que amb el minso creixement de l'ocupació legal previst per a finals d'any (els cotitzantts mitjos dels mesos de gener i febrer de 2011 ha estat 204.715 menys que els de l'any 2010), i com sia que bona part de la contractació es farà gràcies a la nova fòrmula que estalvia a les empreses de pagar cotitzacions socials, que les cotitzacions socials augmentin un 5% respecte les de 2010. El que si queda clar és que ni les pensions ni els pensionistes disminuiran.

Tot plegat agafat pels pèls.