Últims articles:

13/12/11

Curiositat: La població de Sant Pere i la de Sant Antoni ha crescut exactament el mateix en els darrers 5 anys


A finals del 2005 (padró a 1-1-2006) la població de Sant Antoni era de 4.877 habitants empadronats, i la de Sant Pere de Vilamajor de 3.578 habitants.

Cinc anys després (1-1-2011) la població empadronada a Sant Antoni de Vilamajor s'ha situat en els 5.555 habitants, i la de Sant Pere en 4.256 habitants empadronats.

El creixement de la població del 2005 fins el 2010 a Sant Antoni ha estat doncs de 678 habitants, i la de Sant Pere exactament igual, de 678 habitants: una curiositat numérica, com ho és la xifra rodona del padró d'habitants de Sant Antoni del 1-1-2011, 5.555 habitants (i diuen que la grossa de Nadal acabarà en 5).

Evolució acumulada absoluta de la població dels municipis de Vilamajor. Base any 2005

Si bé la població de Sant Antoni ha estat creixent anualment més que la de Sant Pere fins al 2007, des del 2008 fins al 2010 ha crescut menys. Gairebé no recordem que això hagi passat abans en la nostra generació.

Increment anual de la població als municipis de Vilamajor
Les estimacions per a finals d'aquest any 2011 sitúen Sant Antoni encara amb creixements lleugerament inferiors als de Sant Pere de Vilamajor, i en els dos municipis inferiors als de 2010.  

Nota: La població dels anys de les gràfiques corresponen al padró d'habitants a 1 de gener de l'any següent a l'indicat, de manera que, per exemple, 2010 es refereix en realitat al padró a 1-1-2011.