Últims articles:

2/12/11

Nou récord de l'atur a Vilamajor


Tot i què l'atur enregistrat s'ha matingut estable a Catalunya al mes de novembre respecte el mes d'octubre (amb un augment total de només 111 aturats), als municipis de Vilamajor l'atur ha assolit un nou trist récord històric, amb 756 aturats, pujant de 25 en un sol mes. En termes de mitjana anual, l'atur s'ha situat en el nou récord de 704 persones aturades de promig.

Evolució interanual de l'atur als municipis de Vilamajor. Comparatiu amb Catalunya
Evolució de l'atur a Vilamajor (*)
(*) La línia negre representa la mitjana anual móbil.

A Sant Antoni de Vilamajor, municipi del qual ja havíem manifestat un comportament molt acceptable de l'atur el mes passat, l'increment mensual ha estat de 17 aturats, arribant fins els 425 d'aquest novembre, superant l'anterior màxim històric de 416 aturats del març d'aquest mateix any.

Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor (*)
 (*) La línia taronja puntejada representa la mitjana anual móbil.
Evolució estacional anual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor

A Sant Pere de Vilamajor, que presenta enguany una molt mala evolució de l'atur, l'increment mensual ha estat de 8 persones aturades més, proporcionalment menor que a Sant Antoni però situant-se en un nou màxim històric, amb 331 aturats. L'increment interanual ha estat en aquest municipi extarordinàriament alt, d'un 17,8%, mentre que a Sant Antoni ha estat molt més moderat, del 7,3%, similar al del conjunt d'Espanya. A Catalunya l'increment interanual ha estat superior al del conjunt de l'Estat, amb un 9,1%.

Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor (*)
(*) La línia taronja puntejada representa la mitjana anual móbil.
 
Evolució estacional anual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor

A Sant Antoni de Vilamajor tot i la tendència a l'alça, enguany els increments interanuals s'han mantingut estabilitzats al voltat del 5%, mentre que a Sant Pere, on s'havíen fins i tota solit taxes interanuals negatives des de l'octubre de 2010 fins l'abrril de 2011, a partir del mes d'agost repunta amb una virulència insòlita, fins el 18% de creixement interanual d'aquest mes de novembre, arruïnant-se definitivament l'excel.lent tendència que s'havia mantingut fins l'estiu.

Cal fer notar que des de finals de l'any passat l'atur ha crescut de 64 persones a Sant Pere de Vilamajor, quan l'any passat en el mateix mes s'havia reduit de 4 persones, mentre que a Sant Antoni en el què portem d'any l'atur ha crescut de forma més moderada, de 29 persones, quan l'any passat en les mateixes dates ho havia fet de 19 persones.

Evolució de l'atur des de finals de l'any precedent a Sant Antoni de Vilamajor
 Evolució de l'atur des de finals de l'any precedent a Sant Pere de Vilamajor

Tant a Sant Pere com a Sant Antoni es superen els increments anuals acumulats al mateix mes de l'any 2010, i en el cas de Sant Pere s'acosta perillosament als extraordinaris creixements anuals de l'atur que hi va haver els novembres dels anys 2008 i 2009.

Les tendències a futur són molt imprevisibles, donat que s'han trencat els cicles estacionals típics, sobretot a Sant Pere. Posats a aventurar hipótesis, però, l'atur continuarà en nivells de màxims històrics tant a Sant Pere com a Sant Antoni de Vilamajor, per be que en aquest darrer municipi de forma més continguda. 

Evolució de la mitja anual de l'atur als municipis de Vilamajor

 
Caldrà esperar -llargament- fins la primavera vinent per veure què tal pinta tot plegat, però és de témer més males notícies fins llavors.