Últims articles:

4/9/08

L'atur a l'agost: mala dada

Al mes d'agost, l'atur a Sant Antoni de Vilamajor ha assolit la xifra de 218 persones. L'increment respecte el mes de juliol ha estat de 17 persones més, (un 8,5% d'increment) i l'interanual del 29,0%, amb 49 aturats més.

A Sant Pere de Vilamajor, l'increment de l'atur ha estat equivalent, amb també 17 aturats més respecte el mes de juliol (un 9,8%), fins arribar a 191 persones. Aquesta xifra representa també un increment respecte l'agost de 2007 de 31 persones (un 19,4% interanual).

Són ja 409 els residents a Vilamajor en situació d'atur, 80 més que fa un any.

Al conjunt de Catalunya, l'atur aquest mes d'agost ha crescut d'un 6,2% en termes intermensuals i d'un 27,9% en termes interanuals.

Evolució de l'atur a Vilamajor. Agost 2007-agost 2008
Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor 2005-2008
Nota: La gràfica negra representa la série desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)


Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor 2005-2008
Nota: La gràfica negra representa la série desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)


Evolució de l'atur a Vilamajor (*)
(*) Séries desestacionalitzades, mitja mòbil semestral.

Les gràfiques són eloqüents, i corroboren el trencament dels cicles estacionals.

Cal tenir en compte, no obstant, que la població dels municipis de Vilamajor també creix, a l'hora que ho fan les persones ocupades.
Així per exemple, segons les dades del mes de juny, a Sant Antoni de Vilamajor hi havia 1.302 persones inscrites en algun dels règims de la Seguretat Social (1.344 un any abans), i a Sant Pere de Vilamajor, 1.387 persones inscrites (1.245 un any abans).

L'anàlisi per sectors i l'evolució recent permeten una comparació més acurada:

Evolució de l'atur per sectors a Sant Antoni de Vilamajor. Setembre 2007-Agost 2008

Evolució de l'atur per sectors a Sant Pere de Vilamajor. Setembre 2007-Agost 2008
En general, el sector serveis s'endú el gruix de l'increment de l'atur en els municipis de Vilamajor, quina tendència a l'alça s'aprecia ja a partir del primer trimestre d'enguany. La major acceleració de l'atur en aquest sector a Sant Antoni explica les diferències entre les dades globals d'ambdós municipis.

És de notar la major intensitat absoluta de l'atur en el sector industrial de Sant Antoni respecte Sant Pere de Vilamajor, per més que les xifres pràcticament no variïn al llarg d'aquest darrer any (un promig de 28 contra 38 aturats). Aquesta dada contrasta amb el molt major pes dels assalariats del sector industrial a Sant Pere de Vilamajor en relació amb els de Sant Antoni de Vilamajor (401 contra 163 al mes de juny).

La construcció, de la seva banda, malgrat duplicar en el darrers 12 mesos les xifres d'atur en els residents d'ambdós municipis i ser més baix a Sant Pere,
(passa en els darrers dotze mesos de 8 a 15 aturats a Sant Pere i de 10 a 24 a Sant Antoni) no té rellevància en termes absoluts. Els ocupats totals en aquest sector superen els 400 en el conjunt dels dos municipis. Haurem d'observar el l'evolució en el futur d'aquest sector tant amenaçat.

Per últim és interessant destacar que, com ve sent tradicional, no sembla existir -pel moment- cap problema en l'accés a una primera feina, doncs les dades d'aturats sense ocupació anterior són pràcticament nul.les (o potser emigrin a un altre municipi).

Aquestes dades permeten inferir que
l'atur a Sant Pere de Vilamajor, en termes relatius, és sensiblement inferior que a Sant Antoni de Vilamajor. (Així, molt probablement a Sant Pere es mantinguin les dades relatives d'atur respecte un any abans, a l'entorn del 11-12% de la població en disposició de treballar regularment, mentre que a Sant Antoni l'atur pot estar a l'entorn del 13%, uns 3 punts per sobre de fa un any).

En tot plegat cal tenir en compte que totes les dades es refereixen a residents en els municipis, per la qual cosa no es pot deduïr res (i no hi ha dades al respecte) en relació amb els llocs de treball existents o destruits en els propis municipis.

Font de les dades: Departament de treball de la Generalitat de Catalunya