Últims articles:

15/10/08

El preu del sòl als municipis de menys de 5.000 habitants

Segons les estadístques del Ministerio de la Vivienda, el preu del sòl en els municipis de Barcelona amb menys de 5.000 habitants ha baixat d'un 16,5% en el darrers dotze mesos, situant-se a finals del segon trimestre d'enguany en 125 €/m2. Aquest és el mateix preu que hi havia al segon trimestre de 2005.

Preu mig del sòl en €/m2 dels municipis de Barcelona amb menys de 5.000 habitants

El màxim dels darrers anys es va produïr en el tercer trimestre de 2006, quan els preus del sòl estaven un 30% per sobre dels actuals.

Ja se sap que les estadístiques de preus recullen unes valoracions "maquillades" pel condicionant fiscal, però l'evolució marca la tendència.