Últims articles:

26/10/08

L'ocupació en el sector de la construcció a Vilamajor

El tercer trimestre de 2008 s'ha produït una excepcional coincidència: el nombre de llocs de treball localitzats a Vilamajor dedicats a la construcció són exactament els mateixos que els existents a principis de 2005:

Evolució dels llocs de treball dedicats a la construcció a Vilamajor

I la coincidència es dóna tant a Sant Pere com a Sant Antoni de Vilamajor.

A principis de 2005 els llocs del sector de la construcció representaven el 17% dels llocs totals a Vilamajor, i actualment representen només el 14,5%.

Des del segon semestre de 2007, en què es va assolir el màxim de llocs de treball de la construcció a Vilamajor (440 llocs), se n'han perdut 63 (un 14,3%).

Observi's a la gràfica la inestabilitat dels llocs de treball a Sant Pere en comparació amb la de Sant Antoni de Vilamajor.