Últims articles:

24/10/08

Llocs de treball de les grans empreses de Sant Pere de Vilamajor

Al 2004, la meitat dels llocs de treball assalariats existents a Sant Pere de Vilamajor estaven contractats en empreses de més de 50 treballadors de plantilla (ja sabeu quines). Aixó era equivalent a una tercer part del total de llocs de treball del municipi (incloent els autònoms).

A finals del tercer trimestre de 2008, aquestes grans empreses només signifiquen el 36% dels llocs de treball assalariats residents al municipi. (El 23,5% dels llocs de treball totals, incloent els autònoms).

De fet, les empreses de més de 50 treballadors no han creat nous llocs de treball en el conjunt dels darrers cinc anys.

Evolució dels llocs de treball a Sant Pere de Vilamajor per mida de les empreses
Evolució del pes relatiu de les empreses de més de 50 treballadors sobre el total de llocs de treball de Sant Pere de Vilamajor

És interessant destacar que a principis de 2005, els llocs de treball de Sant Pere de Vilamajor es distribuíen per terceres parts entre assalariats en empreses de menys de 50 treballadors, assalariats en empreses de més de 50 treballadors, i autònoms:

En canvi, a finals del tercer trimestre d'enguany, la situació és força diferent: