Últims articles:

4/10/08

L'atur al setembre: Vilamajor resisteix millor que Catalunya

Al mes de setembre, la xifra d'aturats a Catalunya ha superat les 354.000 persones. Un 3,6% més que a l'agost. Aixó representa el 13,5% del total d'aturats d'Espanya (2.625.000).

Comparant les xifres de Catalunya respecte fa un any, l'atur ha crescut d'un 37,2%, equivalent a 96.000 aturats més. Entre els els estrangers, l'atur ha pujat a Catalunya d'un 95% (quasi s'ha doblat) en un any, i un 9,9% en el mes de setembre, sent ja 61.000 persones. Catalunya té el 20,4% de tots els aturats estrangers d'Espanya, i el 17,2% dels aturats de Catalunya són estrangers (sent el 14,3% dels afiliats a la Seguretat Social).
Aquest colectiu de residents ha aportat el 31% dels aturats totals en un any i el 45,4% de l'increment del mes de setembre, representant ja el 34,2% dels aturats de la construcció i el 32,5% dels aturats sense ocupació anterior.

A Espanya l'increment anual ha estat de 608.000 nous aturats (30,1% d'increment) i l'intermensual del 3,8%. Els aturats estrangers arriben ja a tota Espanya als 300.000, amb un increment intermensual del 6,6% i del 75,2% interanual. L'11,4% de tots els aturats a Espanya són estrangers.

L'anàlisi per sectors d'aquest creixement ens permet descubrir on s'està cebant la crisi:

Increment percentual de l'atur a Catalunya per sectors i nacionalitats:
setembre 2008-setembre 2007

Pel que fa a Vilamajor, el mes de setembre s'ha tancat amb una suavització de les dades d'atur, gràcies a l'estacionalitat del mes d'agost que repunta típicament reduïnt-se en acabar la temporada estival.

Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor

1 aturat menys a Sant Antoni i 7 menys a Sant Pere
no és per dormir tranquils, però sí ens dóna un respir.

Les dades de Vilamajor són com es pot veure notablement millors que les del conjunt de Catalunya, doncs si en un mes ha crescut el nombre d'aturats a Catalunya d'un 3,6%, a Vilamajor l'atur no ha crescut, malgrat que el creixement interanual
a Sant Antoni de Vilamajor (del 46,6%) hagi estat molt per sobre de la mitjana de Catalunya (37,2%), per bé que ha estat del 35,3% a Sant Pere de Vilamajor.

Al Vallès Oriental el creixement intermensual ha estat del 1,3% i l'interanual del 39,9%.
A Cànoves, per exemple, l'atur ha crescut d'un 10% en un mes i del 59% en un any, les pitjors dades de la comarca, juntament amb Sant Celoni (7% intermensual i 60% interanual).