Últims articles:

14/1/09

Economia submergida a Catalunya

Segons un estudi dels tècnics d'Hisenda (Gestha) es xifra el total d'economia submergida a Catalunya -tant per frau fiscal com a la Seguretat Social- en més de 39.000 milions d'euros, fet que suposa gairebé un 19% de la bossa de diner negre que hi ha a Espanya.

La província catalana que concentra més economia submergida (74%) és Barcelona, amb 29.000 milions, seguida de Tarragona, amb més de 4.000 i, finalment, Girona i Lleida, amb una bossa de frau de 3.754 i 2.230 milions, respectivament.

L'informe de Gestha assegura que una de les principals bosses de frau en l'economia catalana està relacionada directament amb les operacions de compravenda a càrrec d'empreses constructores i immobiliàries. En l'actualitat, només l'evasió fiscal en el sector immobiliari representa 8.600 milions anuals a Espanya, dels quals 1.836 milions (el 21,3%) es localitzen a Catalunya.

L'economia submergida a Espanya se situa en el 23% del producte interior brut (PIB), fet que suposa una quantitat de 208.000 milions d'euros, segons les últimes dades regionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Diferents estudis d'organismes com l'Institut d'Estudis Fiscals (IEF), el Banc d'Espanya, el Consell Econòmic i Social (CES), el Banc Mundial i la mateixa Unió Europea situen l'economia submergida espanyola en una forquilla compresa entre el 20% i el 25% del PIB. Un percentatge que queda 10 punts per sobre de l'entorn europeu, exclosos els països de l'Est i els de recent incorporació.

Els tècnics d'Hisenda estimen que, amb un pla eficaç de lluita contra el frau, l'Agència Tributària podria reduir en 10 punts percentuals les bosses de frau a Espanya, i fer-lo convergir amb la Unió Europea dels 15, fins al 13% del PIB. Això significaria fer aflorar 90.000 milions i recaptar (via impostos) gairebé 21.000 milions addicionals.

Veure també: Catalunya al capdavant dels lloguers no declarats.