Últims articles:

19/1/09

Filiació dels habitants de Vilamajor

L'explotació estadística dels padrons municipals a 1/1/2008 ens dóna una interessant dada sociológica de la població residents als municipis de Vilamajor, que és el lloc de naixement de la població.

Així, prop d'un 80% dels empadronats a Vilamajor han nascut a Catalunya, sent més alta però aquesta proporció ens les residents a Sant Pere de Vilamajor.

Estructura de la població dels municipis de Vilamajor per naixement


La població de Vilamajor per lloc de naixement. Proporció conjunta

Les diferències més notables en els diferents grups i municipis està en els nascuts al mateix municipi, on Sant Antoni guanya sobradament a Sant Pere (19% del total contra 13%), sent a Sant Antoni actualment, el doble que a Sant Pere, amb creixements però molts paral.lels:

Evolució dels nascuts al mateix municipi 1999-2008

I també pel que fa als nascuts a l'estranger, pels que Sant Antoni, amb un 9% del total de la poblacioó gairebé duplica en nombre relatiu a Sant Pere (5%), més que duplicant amb nombre absolut (498 contra 204 ciutadans). El creixement de la població estrangera també és més intens a Sant Antoni:

Evolució dels nascuts a l'estranger 1999-2008

En els darrers anys, s'ha estabilitzat la població espanyola nascuda fora de Catalunya, tant a Sant Antoni com a Sant Pere de Vilamajor.