Últims articles:

13/1/09

Moviment natural de la població 2007

Durant 2007, ha continuat la tònica de descens de la natalitat a Vilamajor, amb 64 naixements a Sant Antoni i 47 a Sant Pere de Vilamajor. De la seva banda, les defuncions han experimentat un lleuger augment a Sant Antoni i una disminució a Sant Pere, respecte l'any anterior.

Moviment natural Sant Pere de Vilamajor 2000-2007
Moviment natural Sant Antoni de Vilamajor 2000-2007

La major població de Sant Antoni explica un nombre de naixement superior respecte Sant Pere, però, a l'hora, Sant Antoni supera Sant Pere en població d'edat avançada, fet que explica també el major nombre de defuncions que hi ha ha Sant Antoni, i per tant una equiparació del creixement vegetatiu d'ambdós municipis.

Naixements Sant Pere-Sant Antoni 2000-2007
Defuncions Sant Pere-Sant Antoni 2000-2007
De fet, al 2007 es consolida el major creixement vegetatiu (naixements menys defuncions) de Sant Pere respecte Sant Antoni de Vilamajor, per bé que la diferència és molt reduïda:

Saldo vegetatiu Sant Pere-Sant Antoni 2000-2007