Últims articles:

28/12/09

Padró de població a 1-1-2009: Sant Pere creix més que Sant Antoni de Vilamajor


L'INE acaba de publicar les xifres oficials dels Padrons municipals d'habitants a 1 de gener de 2009.


A Sant Antoni de Vilamajor la població era de 5.444 persones, mentre que a Sant Pere de Vilamajor, de 4.021.

Això significa un increment de 112 habitants més (un 2,1% d'increment) respecte l'any anterior a Sant Antoni, i de 130 habitants més (un 3,3% més) a Sant Pere de Vilamajor.

Increment anual absolut de la població a Vilamajor. 1999-2008

Increment anual relatiu de la població a Vilamajor. 1999-2008
Nota: les dades es refereixen a 31 de desembre de cada any.

Per primera vegada des de que hi ha padrons municipals depurats (1998) Sant Pere supera Sant Antoni en creixement anual de població.


En tots dos casos, el creixement interanual relatiu està en els mímims històrics, com ja advertíem fa unes setmanes.

Aquestes dades no fan més que confirmar el retrocés dels saldos immigratoris, que al 2008 van significar un increment de 92 persones a Sant Antoni i de 100 persones a Sant Pere de Vilamajor.

L'evolució al llarg de 2009 manté la mateixa tònica: Sant Pere supera Sant Antoni en creixement absolut, i les taxes de creixement en ambdós municipis baixen a cotes mínimes històriques.

Val a dir no obstant que Sant Pere té encara un estoc de població resident no empadronada superior al de Sant Antoni de Vilamajor.

Com a curiositat, la població actual de Sant Pere és equivalent a la que hi havia a Sant Antoni de Vilamajor al 2002.

A Catalunya la població a 1-1-2009 era de 7.475.420 persones, amb un increment de 111.342 nous habitants, en un 87% degut a la immigració estrangera.

A 1 de juliol de 2009 (dades provisionals) la població empadronada a Catalunya ja ha arribat als 7.551.859 habitants, incrementant en els 6 primers mesos de 2009 de 76.349 persones, de les quals més de 68.000 immigrants estrangers.

(De fet, en el primer semestre de 2009 han arribat a Catalunya 5/6 parts dels estrangers que ho van fer en tot el 2008, per la qual cosa el flux d'immigració estrangera, en comptes de disminuïr, està augmentant. Si descomptem la natalitat, la població autòctona ha disminuït a Catalunya en el primer semestre de 2009).


A l'Estat la població era a 1-1-2009 de 46.745.807 persones, amb un increment de 587.985 habitants més.