Últims articles:

14/12/09

L'ampliació del cens a Osona fa baixar-hi un 7% la participació electoral


Es parla molt de la baixa participació en la consulta sobiranista, tot just del 27%, per bé que en 30 municipis que engloben 23.252 persones del cens, la participació ha estat superior al 50%, és a dir sense dubtes de representativitat.

Cal però tenir en compte que quan es comparen aquestes dades amb les d'altres comicis electorals s'incorre en el gran error de no tenir en compte les dues diferències entre les respectives dades censals:
 • En primer lloc, el vot dels nois i noies de 16 i 17 anys, que en no tenir majoria d'edat, no tenen dret de vot en comicis institucional. Representes aproximadament el 2% del cens que ha pogut votar en la consulta sobiranista.
 • En segon lloc, i aquest és un tema més important, s'ha permès el vot a ciutadans de nacionalitat estrangera. Han representat un important 20% del cens, que ha arribat a 1/4 part en el cas d'Osona. Se'm fa difícil justificar el perquè persones que ni tant sols són espanyoles, poden prendre part en la consulta al respecte de si Catalunya ha de ser independent de l'Estat espanyol. Tampoc puc comprendre com se'ls hi dóna aquest dret de decidir a persones que en el seu cas ni tant sols resideixen legalment al nostre país.
Sia com sia, hi ha una diferència del 22%, per excés, entre el cens de la consulta d'ahir i el cens electoral convencional.

Malauradament no tenim dades detallades dels votants ni dels censos, que ens permetin avaluar en tota la seva dimensió la participació en termes homogenis d'aquesta consulta en relació amb el cens d'una consulat insitucional.

Osona, és notori, ha assolit la major participació en la consulta sobiranista, a molta distància de la resta, amb un 41%. Això ha estat degut a la intensa campanya que s'ha dut a terme, i que ha comptat amb la màxima mobilització de tota la població, adhuc de la població estrangera, no en va 16 del 30 municipis on la participació ha superat el 50% del cens, estan en aquesta comarca.

Tenim la fortuna de comptar amb les dades de participació estrangera en els tres municips més grans d'Osona: Vic, Manlleu i Torelló, que han significat més de l'11% del cens d'aquesta consulat d'ahir i 1/8 part de la participació total. Val a dir que en tota la comarca és on s'aplega la major proporció de població estrangera de les que han votat en la consulta, i que els tres municipis representen més de lameitat del cens total d'Osona.

A Vic, el cens estranger ha estat del 23,4%, a Manlleu del 20,5%, i a Torelló del 11,1%, en relació amb el cens total, és a dir un 20,3% del total en conjunt.

Els resultats de participació per nacionalitat han estat els següents:

Vic:
 • Nacionals: 49,8%
 • Estrangers: 18,3%
 • Total: 42,5%
Manlleu:
 • Nacionals: 39,1%
 • Estrangers: 4,7%
 • Total: 32,0%
Torelló:
 • Nacionals. 41,0%
 • Estrangers: 7,7%
 • Total: 37,3%
La baixa participació de la població estrangera ha estat doncs notable, i ha fet baixar la participació en aquests tres municipis representatius, de més de 6 punts: 38,65% total, respecte el 44,97% si es considera només el cens nacional.

Tenint en compte la major proporció de població estrangera que hi ha en el pobles d'Osona respecte al conjunt de municipis que han participat en la consulta, i també la més alta participació estrangera que s'ha donat en aquesta comarca, fruit de la mobiilització de la massa crítica existent, podem concloure sense risc d'equivocar-nos que la participació que ha tingut la consulta sobiranista, en termes comparatius respecte les eleccions institucionals convencionals, ha estat del 32-33%, no pas del 27%.

A això cal afegir la molt probable més baixa participació dels joves de 16 i 17 anys.

Assumnit l'anècdota de deixar votar a la població de països estrangers, regulars i irregulars, caldria explicar al món la realitat, doncs està sent aquesta baixa participació, i per tant baixa representatitivitat, el taló d'Aquil.les per a la quantificació de la voluntat dels nostres pobles.