Últims articles:

11/12/09

La compra-venda d'habitatges revifa a Sant Antoni de Vilamajor


Segons les dades del Col.legi de Registradors de la Propietat, corresponents al tercer trimestre de 2009, en els tres primers trimestres d'enguany s'han venut a Sant Antoni de Vilamajor 48 habitatges, 21 de nous i 27 d'usats.
En els tres primers trimestres de l'any passat es van vendre 32 habitatges, 16 de nous i 16 d'usats.

Tot i estant lluny del rècord de 89 habitatges venuts els nou primers mesos de l'any 2006 (48 nous), la dada d'enguany apunta a un restabliment paulatí de la situació, deixant enrera les pèssimes dades del 2008:


Evolució anual de la compra-venda d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor. 2004-2009

Pel que fa a Sant Pere de Vilamajor, continua l'atonia en el mercat d'habitatge, amb només 14 venuts en els tres primers trimestres d'enguany, 3 de nous i 11 d'usats. En el mateix periode de l'any passat es van vendre 22 habitatges, dels quals 9 eren nous.

Tot i animat-se, les vendes totals (nous i usats) continuen en mínims històrics a Sant Pere de Vilamajor:

Evolució anual de la compra-venda d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor. 2004-2009

Les característiques més restrictives de la tipologia dels habitatges que es posen a la venda a Sant Pere de Vilamajor, i fonamentalment una insignificant oferta d'habitatge plurifamiliar, condicionen que Sant Pere de Vilamajor no pugui agafar tampoc la revifada en el mercat de l'habitatge de l'entorn, de la mateixa manera que al final del cicle expansiu, al 2007, van aconseguir-se tancar 67 operacions en els nou primers mesos d'aquell any, 25 dels quals van ser nous gràcies a les promocions d'habitatges plurifamiliars que es van dur a terme.

Evolució de la compra-venda d'habitatges als municipis de Vilamajor. Sèries trimestrals 2004-2009
Habitatges nous
Habitatges usats

En aquest tercer trimestre (igual que en el quart de 2008) no s'ha venut ni un habitatge nou a Sant Pere de Vilamajor.
És cert també que una part significativa dels habitatges de Sant Pere de Vilamajor són promoguts pels propis propietaris, per la qual cosa no figuren en les estadístiques de compra-venda, i cal acudir a les de construcció d'habitatges.

Composició de les compra-vendes d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor. Sèries trimestrals 2004-2009

Composició de les compra-vendes d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor. Sèries trimestrals 2004-2009

És significatiu destacar en aquest sentit les diferències que existeixen entre els dos municipis de Vilamajor pel que fa a la proporció d'habitatge usat, doncs és del 58% a Sant Antoni (en línia amb la mitjana habitual) però que arriba al 73% a Sant Pere de Vilamajor, exponent d'un mercat esterilitzat per la inexistent oferta d'habitatge nou, preferentment plurifamiliar.
Es pot estimar la capacitat residual de demanda no satisfeta a Sant Pere de Vilamajor en un mínim de 15 habitatges nous a l'any, que es podríen vendre si existís oferta en condicions d'aquesta mena d'habitatges.

En els darrers 5 anys s'han venut a Vilamajor un total de 759 habitatges, 469 a Sant Antoni (un 62% del total) i 260 a Sant Pere de Vilamajor (un 38% del total).

Compra-vendes acumulades 2004-2009 per naturalesa dels habitatges
En els darrers 5 anys s'han venut a Vilamajor 298 habitatges nous, dels quals 213 a Sant Antoni (un 71,5%) i només 85 a Sant Pere de Vilamajor (un 38,5% del total).

Des del 4rt. trimestre de 2007 la compra-venda d'habitatges nous a Sant Pere de Vilamajor no ha parat de baixar, mentre que a Sant Antoni va començar la davallada, intensa, a mitjans de 2007 però es va aturar a principis d'enguany, a un nivell comparable al què existia al 2004, per iniciar un ascens en toty el què portem d'any.

Noti's que a finals de 2008 les vendes anuals d'habitatges nous a Sant Pere de Vilamajor van assolir els mínism històrics de 2004, i continuen disminuïnt, asolint al setembre de 2009 la ridícula xifra de només 3 habitatges nous venuts en els darrers 12 mesos.

Evolució anual de la compra-venda d'habitatges nous
Nota: les sèries són d'acumulats en els darrers 12 mesos corresponents a cada trimestre

Pel que fa a les operacions amb immobles usats, la situació en els dos municipis és més paralel.la, començant la devallada al 3er. trimestre de 2007, amb l'inici de l'actual crisi. Un any més tard, amb unes compra-vendes de només 1/3 de les que es feien abans, la compra-venda d'habitatge usat es revifa a Sant Antoni de manera sostinguda, mentre que a Sant Pere arriben a baixar a menys de 10 habitatges ventuts en un any.
En aquest tercer trimestre de 2009, la compra-venda d'habitatges usats rep una revifada en els dos municipis, més important a Sant Antoni de Vilamajor.

En els darrers 5 anys s'han venut a Vilamajor 495 habitatges usats, 277 (un 56%) a Sant Antoni i 218 a Sant Pere de Vilamajor (el 44% del total).

Evolució anual de la compra-venda d'habitatges usats
Nota: les sèries són d'acumulats en els darrers 12 mesos corresponents a cada trimestre

Evolució anual de les compra-vendes d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor
Evolució anual de les compra-vendes d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor

En els gràfics anteriors es pot observar que l'evolució natural del mercat d'habitatge en cada municipi ve marcada en base a l'habitatge usat, doncs respon a la veritable situació del mercat.

La tardança en posar al mercat habitatge nou (2 anys a Sant Antoni i 3 anys a Sant Pere) van impedir l'aprofitament de l'estirada del mercat.