Últims articles:

11/2/10

Els comptes del sistema de prestacions públiques a desembre de 2009

El sistema de rendes socials ha arribat al desembre de 2009 a prop de 12,5 milions de persones.

El sistema de prestacions per desocupació ha costat en el mes de desembre 2.272 milions d'Euros, i s'han beneficiat 3.250.000 persones.

Pel que fa al sistem ade pensions, assistencials incloses, la nómina ha pujat en el mes a 7.800 milions d'Euros, beneficiant 9.100.000 persones.

Prestacions del sistema de rendes socials. Espanya desembre 2009
Nota: els beneficiars s'expressen en nombre de persones. El cost total en milions d'Euros i la renda mitja en Euros per perceptor.

Les pensions no contributives per desocupació han arribat al 40% del total, i se'n beneficien ja el 50% dels perceptors.

A finals de desembre hi havia 17.640.018 persones cotitzant a la Seguretat Social, que han aportat en total el mateix mes de desembre 8.715 milions d'Euros: 12,4 milions que, per una o altre raó cobren del sistema de rendes públiques per 17,6 que treballen i paguen per a mantenir-les. Alguna peça grinyola en aquest peculiar sistema.