Últims articles:

8/2/10

Els costos de la construcció es situen a nivells d'abril de 2007

Mensualment, des del 1995, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, elabora l'Index de Preus de Construïr, un indicador, com el seu nom indica, dels costos de la construcció a Catalunya.

A desembre de 2009, quest indicador ha arribat a 182,2 en base 100 de desembre de 1994 (això significa que en els darrers 15 anys, els costos de la construcció han pujat un 82,2%, que fent un promig anual seria poc més del 5% anual, per sobre de la inflació).

Ara bé, si comparem la dada, resulta que a desembre de 2009 el cost de construïr un habitatge era equivalent al què existia a l'abril de 2007, i un 9% per sota del màxim històric a què es va arribar, en el zénit de la bombolla immobiliària, al juliol de 2008.

De fet, els costos de construïr a desembre de 2009, tot i què estan remuntant en els darrers mesos, han baixat en els darrers 12 mesos prop d'un 2%.

Evolució dels costos de construïr. Base gener de 2007
Dit d'una altra manera, de mantenir-se constant el benefici del constructor en termes relatius, un habitatge hauria de costar el mateix de construïr que a l'abril de 2007.

En termes de creixement anual promig, els costos de construïr es situen a nivells de maig de 2008, i un 6% per sota del màxim històric de l'octubre de 2008.

Evolució anual promig dels costos de construïr. Base gener 2007

A ningú se li escapa que hi manca un altre factor: el cost del sòl, quina evolució, per especultaiva (no lligada a costos d'explotació), sofreix grans divergències i oscil.lacions, pròpies del joc de l'oferta i la demanda i dels interessos del venedor, a l'igual que pel que fa als habitatges de segona mà.

Així que si voleu construïr un habitatge, no us donin gat per llebre, que aquest sector sempre ha estat ple d'especuladors aprofitats (els mateixos que han portat a molts a la misèria).

En aquest sentit, les dades de la Sociedad de Tasación (TINSA), que són la referència en el preu de compra d'habitatges, posen de manifes que pels municipis que no estan en àrees concretes (grans ciutats, zones turístiques, ...), els preus han baixat al gener un 3,6% respecte el gener de l'any passat, acumulant un descens de quasi el 14% des dels màxims del "boom" immobiliari.

Actualment, segons aquesta font, el preu dels habitatges de la resta de municipis, es situaria a nivells de la primera meitat de l'any 2006.

Evolució dels preus de l'habitatge. Base 2001. Resta de municipis. Font TINSA
Nota: les dades es refereixen al mes de GENER de cada any.

És indeterminable la diferència de cost d'un habitatge entre fer-ne de promotor un mateix, o comprar-lo fet, però en els millors temps de la bombolla la diferència estava com mínim en més d'una tercera part, arribant a més del doble.

Per tant si compreu un habitatge construït en els temps àlgids de la bombolla, demaneu un bon descompte respecte el preu fixat en aquell moment, com mínim d'un 25%.