Últims articles:

10/2/10

Sant Pere de Vilamajor no ha destruït ocupació, mentre Sant Antoni retrocedeix a nivells de mitjans de 2006

Les dades del Departament de Treball de la Generalitat de l'afiliació a la Seguretat Social corresponents al darrer trimestre, posen de manifest que a Sant Pere de Vilamajor, l'ocupació legal s'ha mantingut constant, als nivells dels seus màxims històrics. Així, al quart trimestre de 2009, locupació anual mitjana va ser de 1.333 llocs de treball en alta laboral, mentre que un any abans eren 1.327 els llocs de treball en alta al municipi.

En canvi, a Sant Antoni de Vilamajor l'ocupació ha disminuït de 68 llocs de treball, doncs hi havia a finals de 2009 1.213 llocs de treball en alta laboral, sent un any abans 1.281.

Evolució dels llocs de treball dels municipis de Vilamajor. Mitjanes anuals (*)
(*) En fer mitjanes anuals s'eliminen les oscil.lacions estacionals.

La dada de Sant Pere s'equipara amb l'existent al tercer trimestre de 2008, quan hi havia 1.332 llocs de treball en promig anual, i d'aquesta manera podem dir que, ara per ara, l'ocupació a Sant Pere de Vilamajor s'ha estabilitzat, sense acusar la forta crisi existent.
En aixó, però hi ha tingut molt a veure algunes inspeccions dutes a terme pel Departament de Treball per tal de regularitzar determinades situacions d'afiliació irregular.

A Sant Antoni, en canvi, hauríem de retrocedir fins el tercer trimestre de 2006, molt abans de la crisi, per trobar una dada d'ocupació total tant baixa, i ha perdut 112 llocs de treball (un 8,5%) des del rècord històric del març de 2008, poc abans de l'esclat de la crisi.
Precisament, en el punt més alt del creixement de l'ocupació, Sant Antoni superava Sant Pere en llocs de treball, però aquest darrer municipi va mostrar un dinamisme molt important, aconseguint superar Sant Antoni en el segon trimestre de 2008, i situant-se en el seu màxim al tercer trimestre d'aquell mateix any.

La dinamització del polígon de La Plana, la diversificació productiva, i també el major dinamisme poblacional expliquen aquesta millor evolució de Sant Pere de Vilamajor, qui ha tingut un increment de 21 autònoms en el darrer any, mentre Sant Antoni en perdia 30. El sector serveis ha estat el motor a Sant Pere, doncs la indústria ha perdut 43 llocs de treball i la construcció 29 en el darrer any.

A l'hora, Sant Pere de Vilamajor està reduïnt la dependència del sector industrial (actualment només un 31% dels llocs de treball, que eren un 44% del total cinc anys abans), i de les empreses de més de 50 treballadors, que actualment representen el 21% del total dels llocs de treball, per una tercera part cinc anys abans).

Sant Pere de Vilamajor tenia, a finals de 2009, 40 llocs de treball per cada 100 habitants majors d'edat, mentre que Sant Antoni només en tenia 30 per cada 100.

L'economia de Sant Antoni de Vilamajor apareix doncs madura, evolucionant a un ritme vegetatiu, general, mentre que Sant Pere de Vilamajor està mantenint un bon dinamisme dels seus sectors econòmics residents.

La posició competitiva de Sant Pere de Vilamajor, pel que fa a ocupació resident, s'hauria de continuar estimulant com una prioritat de màxim nivell en la politica municipal.