Últims articles:

6/2/10

Sant Pere de Vilamajor: parelles joves, infants i jubilats


Les darreres dades del padró municipal d'habitants, a 1-1-2009, permeten constatar que el creixement de Sant Pere de Vilamajor s'està fent en tres capes de població concretes:


- Parelles de mitjana edat que hi venen a viure.
- Els fills d'aquestes parelles, que augmenten la natalitat del municipi.
- Recent jubilats, principalment de segones residències, que s'hi queden a viure permanentment.

Aquesta evidència es fa més gràfica si comparem amb les dades de Sant Antoni de Vilamajor:

Piràmides d'edat dels municipis de Vilamajor. 1-1-2009
Es veuen clarament tres grups d'edat en què la proporció de Sant Pere supera àmpliament la de Sant Antoni:

- Infants de 0 a 9 anys.
- Adults de 30 a 44 anys.
- Adults de 60 a 74 anys.

Que superen en uns 10 punts la diferència amb Sant Antoni de Vilamajor.

Diferències per trams d'edat de la població de Sant Pere respecte Sant Antoni, sobre la diferència en la població total

Nota: les gràfiques mostren la desviació percentual absoluta respecte la proporció entre la població total de Sant Pere/Sant Antoni.

De fet, sent la població total de Sant Pere de quasi el 75% de la de Sant Antoni, la proporció augmenta fins un 90% en els infants de 5 a 9 anys, en els adults de 35 a 44 anys, i en els jubilats de 65 a 69 anys. En canvi, Sant Pere només té la meitat dels joves de 20 a 24 anys i de persones mayors de 85 anys que Sant Antoni de Vilamajor.

La major proporció immigratòria vindria a explicar la diferència de 6 punts en els habitants que han nascut als propis municipis (19,4% a Sant Antoni i 13,5% a Sant Pere de Vilamajor).

La diferència en els trams d'edat de 30 a 44 anys expliquen a l'hora una diferència entre els dos municipis pel que fa a l'atur, doncs la meitat dels aturats estan precisament en aquest tram d'edat.

També, la intensa proporció, d'un 31%, de les persones en aquest tram d'edat (quasi 1 de cada tres habitants) en la població total de Sant Pere de Vilamajor, explica els moviments socials i les pressions per als canvis socio-culturals que està patint Sant Pere de Vilamajor, provinents d'aquesta capa de nous residents, procedents de la conurbació de Barcelona.

Farà falta una dècada perquè s'equilibrin aquestes diferències en el creixement de Sant Pere de Vilamajor.