Últims articles:

6/10/11

El govern espanyol imputa sense raó a les "retallades" la pèrdua de llocs de treball del mes de setembre


Al mes de setembre, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha baixat de 64.995 treballadors en realció al mes d'agost. Aquesta davallada s'eplica en bona part pels cicles estacionals.

Comparant-ho amb el mateix mes de l'any passat, la davallada, intensa, ha estat de 235.918 treballadors afiliats menys.

La davallada és la més important en un mes de setembre des del 1996 i esvaeix tota possibilitat de creació neta d'ocupació per al 2011.

El govern espanyol ha culpat a les retallades de les CCAA la major part de la pèrdua de llocs de treball. Però o no sap llegir o manifestament falta a veritat

Vegem'ho.

Variacions de treballadors en alta laboral en els sectors institucionals. Espanya
Font de les dades: Tresoreria General de la Seguretat Social

La taula és concloent:
  • Al setembre, els treballadors d'Educació han pujat de 37.363 en relació amb l'agost, coincidint amb l'inici del curs escolar. Però l'any passat només van pujar de 30.722. És a dir, enguany ha pujat més la plantilla de personal del sector educatiu. Respecte setembre de 2010 l'increment interanual ha estat de 4.075 treballadors.
  • En Sanitat i Serveis Socials les plantilles s'han reduït respecte el mes d'agost en 21.943 treballadors, 5.500 persones més de reducció que l'any passat. ara bé, en els darrers 12 mesos, els treballadors del sector educatiu han pujat de 56.184 persones.
  • En Administració Pública i Defensa, la davallada mensual ha estat de 18.530 treballadors, xifra inferior però a la del mateix periode de l'any passat, en què van baixar de 19.174. En còmput interanual, no obstant, la plantilla de l'administració Pública ha davallat de 16.217 treballadors menys en el conjunt d'Espanya.
En conjunt, en el sectors institucionals, la plantilla de treballadors s'ha reduït el mes de setembre de manera inapreciable, només de 3.110 persones a tota Espanya, xifra en qualsevol cas menor que la experimetada l'any passat, en què va reduïr-se de 4.997 treballadors.

La plantilla total de treballadors en alta a la Seguretat Social en els sectors institucionals ha crescut de 44.042 persones en cómput interanual al setembre.

Al setembre de 2011 la plantilla total de treballadors en alta afiliats a la Seguretat Social en els sectors institucionals era de 3,175 milions de persones, així que en qualsevol cas les xifres analitzades suposen una part ridícula de les plantilles totals del sector institucional.

Notar que, en els darrers 12 mesos, la plantilla total dels sectors institucionals ha pujat de 44.000 persones, mentre que en la resta de sectors ha davallat de 280.000 treballadors en alta laboral. Respecte l'agost, al setembre el sector institucional només representa escasament el 5% de la pérdua de llocs de treball que hi ha hagut en un mes, tot i representant quasi el 20% dels treballadors totals.

Gràfic original del diari "Expansión"

Ben segur que en els propers mesos es podran constatar més els impactes dels ajustos pressupostaris de les Administracions Públiques (inclosa l'Administració General de l'Estat), però en cap cas es constata aquest mes de setembre. Aixó és enganyar a l'opinió pública.