Últims articles:

15/10/11

L'ocupació es comença a refer a Sant Antoni de Vilamajor i s'estanca a la baixa a Sant Pere de Vilamajor


Al primer trimestre de 2008, el nombre de treballadors en alta a la Seguretat Social radicats a Sant Antoni de Vilamajor va assolir el seu rècord històric, amb 1.325 treballadors. Però a partir de llavors, coincidint amb l'inici de la crisi, la xifra d'ocupació ha anat disminuïnt de forma alarmant, situant-se a finals de 2010 al mateix nivell que la ocupació que existia a principis de 2006.

En canvi a Sant Pere de Vilamajor, que fins principis de 2005 havia tingut històricament menys llocs de treball que Sant Antoni, experimenta en la segona meitat de la dècada un creixement exponencial, que s'aborta al tercer trimestre de 2008 (una mica més tard que a Sant Antoni), quan ja havia superat en treballadors radicats al municipi a Sant Antoni de Vilamajor.
El comportament des de llavors ha estat a Sant Pere de Vilamajor sostingut, de manera que, malgrat la crisi, Sant Pere de Vilamajor no perd pràcticament llocs de treball, mantenint-se per sobre dels 1.300 fins a l'actualitat.

Evolució dels llocs de treball (*) existents als municipis de Vilamajor
(*) Treballadors en alta laboral afiliats a la Seguretat Social. Font: Departament d'Empresa i Ocupació.
Nota: la gràfica representa la mitjana anual mòbil dels llocs de treball de cada municipi.

No obstant, en el primer semestre de 2011 sembla que les posicions s'estiguin alterant, doncs a Sant Pere la tendència és d'una lleugera reducció dels llocs de treball existents al municipi, mentre que a Sant Antoni sembla revifar-se l'ocupació, que, tot i amb un lleuger creixement, trenca la tònica de tres anys seguits perdent-se llocs de treball.
Malgrat aixó, l'ocupació a Sant Antoni encara es troba als nivells de 2006.