Últims articles:

6/10/11

"Todo a cien"


Segons l'Enquesta de Pressupostos Familiars de l'INE, ens gastem un promig de 31 euros per persona a l'any en serveis sanitaris. Molt menys que en diaris i revistes (39 euros a l'any) o llibres (57 euros), i més o menys el mateix que en vi (28 euros) o en cervesa (27 euros per persona a l'any).

No donem cap valor a les coses que es donen de franc.

Si es fes pagar -a qui pogués- 1 sol Euro per visita, prova diagnòstica o dia d'estada en un hospital, es reduiria la despesa sanitària pública a Catalunya de 217 milions d'euros. Si l'usuari cofinancés la sanitat pública amb models similars als que tenen altres països d'Europa la despesa sanitària pública catalana es reduiria de més de 1.000 milions d'euros.

I que no m'expliquin que ja ho paguem amb impostos, doncs el què es recapta no cobreix el què es gasta.

Amb aquesta aportació manifestament simbólica no caldria reduïr sous ni plantilles -i per tant qualitat assistencial- en la xarxa sanitària pública.

A més s'evitaria l'abús d'utilització dels serveis sanitaris, dels més elevats del món occidental, com ho posen de manifest lesdades:
  • 52 milions de visites anuals als CAP's i consultes externes, 
  • 3,3 milions de visites a urgències hospitalàries,
  • 152 milions de receptes finançades pel sistema públic. 
Tot per a una població teòrica de només 7,5 milions de persones.

A Espanya, l'any passat el sistema públic de salut va finançar en total 957 milions de receptes.

Indicadors bàsics del sistema públic català de salut, 2010

Font: Memòria de Catalut 2010. Dades anuals.
(*) Persona a qui se li ha receptat com menys una vegada a l'any.

No és que estiguem molt malalts, és que estem malalts! Tant malalts que més de 158.000 persones van acudir l'any passat al CAP perquè el nen/a tenia polls: costava més la visita que el Filvit Champú.

I val més que no parlem de la gent vinguda de fora...