Últims articles:

3/7/12

Estadística de radars fixos a Espanya


Radars fixos per 1.000 km de carreteres, per CCAA

Distribució territorial dels radars fixos a les carreteres espanyoles (*)

(*) El nombre total de radars fixos a espanya és de 878. Dades en % sobre el total.