Últims articles:

18/7/12

Evolució de la població espanyola: compte amb l'informació dels medis


La premsa d'avui recull titulars com ara els següents:


Aquestes informacions es donen arrel de la publicaió ahir, per part de l'Instituto nacional de Estadística (INE) de les estimacions actuals de població, que elabora cada mes i què tenen en aquest cas com a data de referència la de 1 de juliol de 2012.

Aquesta estadística es basa en un model estadístic que, en base a les millors informacions disponibles en cada data, estima els naixements, les defuncions i els fluxos migratoris de la població espanyola, desagregant per sexes, edats i CCAA.

Són això, estimacions.

La comparació amb les dades "reals procedents del padró municipal d'habitants, però, ens dona una mostra de la fibilitat d'questes estimacions. Realment l'INE fa una molt bona estimació, però va per sota del padró, en concret de l'ordre del 2% per al conjunt d'Espanya i del 3% en el cas de Catalunya. Observem aquestes diferències en visió retrospectiva:

Comparació entre les estimacions de població INE i els padrons municipals. Espanya 2002-2012
 Comparació entre les estimacions de població INE i els padrons municipals. Catalunya 2002-2012
 Diferència absoluta entre les estimacions de població INE i els padrons municipals. Espanya 2002-2012
  Diferència absoluta entre les estimacions de població INE i els padrons municipals. Catalunya 2002-2012

Les diferències de 1.000.000 de persones pel que fa a Espanya i de 250.000 persones pel que fa a Catalunya no permeten extreure conclusions més enllà que molt globals, i en cap cas les què, analitzant les estimacions del juliol 2012 amb les de períodes anteriors, fan i publiquen els diaris.

La realitat no se sabrà fins que no es publiquin els padrons, que sempre van amb més d'un any de retard, i la realitat és que l'any 2011, Catalunya va guanyar població, sobre tot població estrangera.