Últims articles:

6/7/12

La població de Sant Pere de Vilamajor accelera l'estancament i a Sant Antoni es recupera


En el primer semestre de 2012, la població de Sant Pere de Vilamajor ha crescut només de 17 persones, fet que la posa al límit del creixement vegetatiu. Es porta ja gairebé un any i mig amb desacceleració de l'increment de la població.

A Sant Antoni, en canvi, superada la recessió de l'increment de població que va culminar a l'octubre de 2011, des de llavors s'ha anat accelerant, i en el primer semestre de 2012 l'increment de residents ha estat de 29 persones.

Al juny de 2012, la població total empadronada als municipis de Vilamajor ha arribat a 10.051 persones, 5.739 a Sant Antoni i 4.312 a Sant Pere.

La desestacionalització de les séries mensuals d'evolució de la població ens donen una millor perspectiva de les tendències d'evolució:

Creixement interanual mig de la població conjunta dels municipis de Vilamajor. 2007-Juny 2012
D'aquesta gràfica es pot apreciar com des de l'octubre de 2011, l'increment anual de la població conjunta està estancat al voltant de 160 persones més cada any residents als municipis de Vilamajor, nivells que freguen els mínims assolits a finals de 2009, en l'inici de la gran recessió i que un any més tard es recuperarien, per tornar a afluixar amb la segona onada de la recessió.

No obstant, l'estancament actual és el resultat d'una disminució del creixement de la població de Sant Pere, contrarrestat per un increment en proporció inversa de la població resident a Sant Antoni de Vilamajor:

Creixement interanual mig de la població als municipis de Vilamajor. 2007-juny 2012

A Sant Antoni la població creix ja a nivells previs a la crisi econòmica, mentre que la població de Sant Pere està experimentant els creixements més baixos dels darrers vint anys, al límit del creixement vegetatiu: els fluxos de població immigrada s'estan aturant dràsticament a Sant Pere, i es revifen a Sant Antoni.

La darrera gràfica il.lustra d'altra manera aquesta dispar evolució de la població. Es representa l'increment absolut de població entre juny d'un any i juny de l'any següent:

Increment absolut de la població dels municipis de Vilamajor de juny d'un any a juny de l'any següent

Així, entre juny de 2011 i juny de 2012, la població de Sant Pere de Vilamajor només ha crescut de 10 persones en termes absoluts, molt per sota del creixement vegetatiu, amb una disminució progressiva des de l'any 2010. En canvi, a Sant Antoni s'ha invertit la tendència i en els darrers 12 mesos ha crescut de 108 persones, xifres que no es veien des de l'any 2010.

És massa d'hora per aventurar què passara fins a finals d'any, però hi ha símptomes que apunten a que com menys en els propers mesos continuarà enlentint-se l'evolució de la població a Sant Pere de Vilamajor, a nivells que pocs recorden haver viscut.

Agraiexo als Ajuntaments de Sant Pere i de Sant Antoni de Vilamajor per facilitar-me les dades provisionals dels padrons municipials, sense quina col.laboració no seria possible oferir aquestes anàlisis.