Últims articles:

24/7/12

Evolució de la població en edat escolar a Vilamajor


Evolució de la població en edat escolar a Vilamajor (Sant Pere i Sant Antoni)

Evolució de la població en edat escolar a Sant Pere de Vilamajor
 
Evolució de la població en edat escolar a Sant Antoni de Vilamajor

Dades a 31 de desembre de cada any, excepte la corresponent a juny-2012, que és a 30 de juny de 2012.
Font: Padrons oficials fins a 2011. Padrons provisionals a 30-6-2012.