Últims articles:

20/11/08

Despeses corrents per càpita en els pressupostos municipals


Despeses corrents (Personal, Béns, Serveis, Interessos i Transferències corrents) per càpita.
Les dades de població corresponen al padró municipal a l'inici de cada exercici pressupostari.
Els noms corresponen a l'Alcalde que va signar els corresponents pressupostos.