Últims articles:

20/11/08

Tributs i Despeses en els pressupostos municipals

Dades dels pressupostos municipals en Euros. Les etiquetes indiquen els noms dels Alcaldes que van signar els corresponents pressupostos.