Últims articles:

12/11/08

Resum estadístic de l'habitatge a Vilamajor 2007

He preparat, en especial per als lectors d'quest bloc un compendi estadístic amb totes les dades sobre el mercat de l'habitatge de Vilamajor corresponents al 2007.

Les estadístiques comprenen les següents dades:

- Transaccións d'habitatges (nous i usats) per trimestres.
- Habitatges iniciats, projectes visats, habitatges acabats i cédules d'habitabilitat per trimestres.
- Superfície dels habitatges dels projectes visats per trimestres.
- Superfície de locals comercials dels projectes visats per trimestres.
- Nombre de parcel.les urbanes lliures i edificades. Superfície de les parcel.les per dimensió. Anual.
- Nombre i valor cadastral dels habitatges urbans i locals per a altres usos. Anual.
- Valor cadastral total de les finques urbanes (terreny i immobles). Anual.

El compendi inclou les dades detallades i gràfics.

Podeu demanar també si voleu les dades actualitzades a juny de 2008 o l'evolució dels anys anteriors.

Només heu d'escriure un correu demanant-ho (es garantitza total confidencialitat dels remitents).