Últims articles:

7/11/08

L'Atur a l'octubre: pinten bastos


Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor


Nota: la gràfica negre representa la sèrie desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)

Evolució de l'atur a Sant Antoni de de Vilamajor

Nota: la gràfica negre representa la sèrie desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)

Evolució comparada de l'atur als municipis de Vilamajor

Sèries desestacionatiltzades (*) d'evolució de l'atur
(*) Mitja mòbil semestral