Últims articles:

2/9/09

Atur: Vilamajor no s'escapa de la desfeta


Perspectiva catalana


Al mes d'agost l'atur a Catalunya s'ha incrementat de més de 23.000 persones, marcant un nou rècord històric fins els 520.000 aturats registrats. Aixó significa un increment mensual del 4,7% i del 51,8% en relació amb el mateix mes de l'any anterior.

Evolució de l'atur a Catalunya gener 2006-agost 2009
Val a dir que l'agost és un mes especialment negatiu, en finalitzar els contractes de temporada turística, com també ho ve sent tradicionalment el mes de juliol per la finalització de contractes en altres activitats de serveis.

La única dada positiva -per trobar-ne alguna- és que la taxa de creixement interanual de l'atur continua remitint des del seu màxim del 70,9 al mes de març fins el 51,8% de creixement interanual aquest agost.

Al conjunt d'Espanya les coses tampoc han anat bé, amb la mateixa tònica que a casa nostra, sent ja 3.629.000 persones les que estàn en les llistes de l'atur (per be que el rècord històric es va produïr l'abril d'enguany amb 3.645.000 aturats).

És interessant al respecte reflectir l'evolució interanual comparada de l'atur entre Catalunya i Espanya:

Evolució de la taxa interanual de creixement de l'atur: comparativa Catalunya-Espanya
Es pot observar en el gràfic precedent que durant tot l'any 2007 (i des d'abans) les taxes de creixement interanuals de l'atur a Catalunya es mantenien per sota de les del conjunt d'Espanya. Però a partir de gener de 2008, les taxes interanuals de creixement de l'atur a Catalunya es comencen a distanciar de les del conjunt de l'Estat, per negatives, creixent a partir de llavors a un ritme superior: Catalunya començava a perdre pistonada, i des de llavors no s'ha recuperat. (Arribant a una màxima distància en el punt més àlgid de la crisi al març d'enguany; 71% de creixement interanual contra 57% en el conjunt d'Espanya).

La situació a Vilamajor

Pel que fa a Vilamajor, aquest mes d'agost s'ha trencat la bona tendència que s'apuntava abans de l'estiu, i l'atur ha batut un nou rècord històric, en situar-se en 605 persones (el trist rècord anterior es va situar al mes d'abril, amb 602 aturats) incrementant de 24 persones, un 4,1% intermensual i un 47,9% interanual.

Evolució de l'atur als municipis de Vilamajor
Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor
Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
És de destacar que el mal començament de l'estiu ha trencat la bona ratxa de recuperació que es feia palés a Sant Antoni, que partia d'un increment interanual al mes de març d'un extraordinari 104% respecte el mateix mes de l'any anterior, i que va arribar a ser només del 50,7% de creixement interanual al mes del juny, situant-se a l'agost al 53,2%, lleugerament per sobre de la mitjana catalana.

A Sant pere de Vilamajor la retenció del creixement de l'atur es mostra -per ara- amb una tendència més sòlida, davallant mes a mes la taxa interanual a partir del màxim del mes de febrer (amb un 84,2% de creixement interanual) fins arribar a l'actual taxa interanual del 41,9% (10 punts per sota del conjunt de Catalunya).

L'evolució de l'atur sembla més volàtil a Sant Antoni de Vilamajor.

Variació interanual de l'atur als municipis de Vilamajor