Últims articles:

10/9/09

Compra-venda d'habitatges a Vilamajor

Les transaccons d'habitatges a Vilamajor continuen sota mínims. A Sant Pere de Vilamajor en el primer semestre d'enguany s'han venut només 6 habitatges (2 de nous i 4 d'usats), mentre que a Sant Antoni sembla que la situació es va recuperant, superant fins i tot els habitatges venuts al 2008, doncs en el primer semestre s'han venut 22 habitatges (9 de nous i 13 d'usats).

Evolució trimestral de les compra-vendes d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor

Evolució trimestral de les compra-vendes d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor

Evolució comparada de les compra-vendes d'habitatges als municipis de Vilamajor

És de destacar la exagerada desproporció d'habitatges usats respecte els totals venuts a Sant Pere de Vilamajor (un 72% contra un 58%). De fet, si es consideren els habitatges usats, la diferència entre Sant Pere i Sant Antoni no és tant alta (un 25% més a Sant Antoni, en consonància amb la diferència de població), però si es consideren els habitatges nous, la desproporció arriba al 233% a favor de Sant Antoni.
La paupérrima oferta d'habitatge nou a Sant Pere ha ocasionat que el seu creixement poblacional hagi estat molt per sota del de Sant Antoni.

Evolució acumulada de les transaccions d'habitatges als municipis de Vilamajor: gener 2004-juny 2009

En el punt àlgid de l'expansió immobiliària (2006) es van arribar a vendre a Vilamajor més de 210 habitatges anuals, mentre que actualment no s'arriba a 70: tot just una tercera part.

En els darrers 12 mesos, a Sant Pere s'han venut només 10 habitatges (4 nous i 6 usats), que constrasta amb els 49 (dels quals 21 de nous) que es van vendre en els 12 mesos anteriors.
A Sant Antoni de Vilamajor en els darrers 12 mesos s'han venut 46 habitatges (20 de nous i 26 d'usats), amb una caiguda menys intensa respecte els dotze mesos anteriors, en què es van vendre 57 habitatges (dels quals 28 de nous).